slidek10

16 ก.ค. 64

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์