banner_list

ประชาสัมพันธ์

 

Global Compact Network Thailand ขยายเวลาปิดรับสมัคร โปรแกรม Climate Ambition Acceleratorถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564Global Compact Network Thailand ขยายเวลาปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564
เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าร่วมโปรแกรม
Climate Ambition Accelerator เพื่อช่วยให้บริษัทตั้งเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์

 

โปรแกรมการเรียนรู้ใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายตามหลักทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ บริษัท สามารถดำเนินการเรื่อง Climate Ambition เพื่อตั้งเป้าหมาย Net-Zero Future

 

             

               Climate Ambition Accelerator เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ หกเดือน เพื่อให้บริษัท มีความรู้ และทักษะที่พวกเขาต้องการเพื่อเร่งการดำเนิงานให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษตามหลักวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ 1.5 ° C pathway และ ช่วยให้คุณสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของคุณไปสู่ net-zero.

             

ทำไมถึงต้องเข้าร่วมโปรแกรม Climate Ambition Accelerator?

องค์กรที่เข้าร่วมจะได้รับ:

  • เรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุ net-zero ภายในปี 2050
  • กระตุ้นนักลงทุน ผู้นำ พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น ด้วยแผนการลดการปล่อยก๊าซมลพิษที่จะทำให้องค์กรของคุณแตกต่างในตลาด
  • ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ Science Based Targets Initiative (SBTi) และแนวคิด net-zero รวมถึงระเบียบวิธี ข้อกำหนด กระบวนการ ผลประโยชน์ และการบังคับใช้
  • รับฟังมุมองจากเพื่อนร่วมงานและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในการประชุมกลุ่ม
  • ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้แบบ on-demand ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ด้วยตนเอง
  • เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆและโอกาสในการสร้าง networking
  • ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลกรในพื้นที่ ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกระดับโลกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 

สนใจที่จะเข้าร่วมโปรแกรม

The Climate Ambition Accelerator เปิดรับสมัครเฉพาะองค์กรที่เป็นสมาชิกของ UN Global Compact เท่านั้น สนใจเป็นสมาชิก UN Global Compact สมัครได้ที่นี้

https://globalcompact-th.com/how-to-join

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Climate Ambition Accelerator ได้ตาม link  ด้านล่าง

https://unglobalcompact.org/take-action/climate-ambition-accelerator

 - เปิดรับสมัคร : 22 เม.ย. - 15 ก.ค. 2564

- โครงการเริ่ม : 28 มิ.ย. - 24 ธ.ค. 2564
Download

Climate Ambition Accelerator ข้อมูลฉบับย่อภาษาไทย

เกี่ยวกับ UN Global Compact

               เลขาธิการองค์กรสหประชาชาติได้ริเริ่มโครงการเครือข่าย Global Compact เพื่อผนึกกำลังให้บริษัทวางกลยุทธ์และยึดหลักการทำงานที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายมากกว่า 12,000 รายที่อยู่ในรูปบริษัท และมีองค์กรเข้าร่วมกว่า 3,000 องค์กรจาก 160 ประเทศ เครือข่ายท้องถิ่นกว่า 70 แห่ง UN Global Compact เป็นโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

              สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปฏิบัติตาม @globalcompact บนสื่อสังคมและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ unglobalcompact.org

 

ติดต่อ:

Global Compact Network Thailand

Natkasem Suttakan, Association Coordinator โทร: 089-030-2411

 อีเมล: mike@globalcompact-th.com

                                    

The Climate Ambition Acceleration Brochure

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (English Version)