banner_list

ประชาสัมพันธ์

 

Low Carbon Contest : Vlog - The Journey

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวนคุณส่ง Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เข้าประกวด ใน
Low Carbon Contest : Vlog – The Journey
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท

ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง Vlog*ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด
พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ
(*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน)

 

พร้อมเข้าร่วม Live Workshop
พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog
และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทาง
Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

ลงทะเบียนร่วมแข่งขันที่ >> https://forms.gle/gXW9r2rz2GosBX7Q8

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ปิดรับผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2563รายละเอียดการประกวด Low Carbon Contest : Vlog-The Journey : การลงทะเบียนสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ทั้งในแบบทีมและแบบเดี่ยว ไม่จำกัดอายุ

กรอกรายละเอียดชื่อทีม และช่องทางติดต่อให้ครบ

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.

คุณสมบัติ Vlog ที่ส่งประกวด : คุณสมบัติด้านเนื้อหา

1) Vlog มาจาก Video+logหมายถึงการบันทึกเรื่องราวในรูปแบบวิดีโอ เล่าเรื่องการท่องเที่ยวของเจ้าของ Vlog ที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ  สถานที่ และวิธีการเดินทางท่องเที่ยวโดยใน Vlog จะต้องมี Vlogger อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้แนะนำหรือเล่าเรื่องทริปการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้มีความน่าสนใจ
2) เนื้อหาของ Vlog นั้น Vlogger จะต้องนำเสนอไอเดียแสดงกิจกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่
          2.1) Green Transport วิธีการเดินทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำเช่น เดินปั่นจักรยาน รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
          2.2) Green Item  อุปกรณ์หรือข้าวของเครื่องใช้ในการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น กระติกน้ำ กล่องข้าว ถุงผ้า เป็นต้น
          2.3) Green Living การดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
          2.4) Green Meal การกินอาหารที่ลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การกินอาหารในท้องถิ่น การกินผักผลไม้ไม่แปรรูป เป็นต้น
          2.5) Green Location สถานที่ท่องเที่ยวนั้น มีจุดเด่น เช่น  มีธรรมชาติที่สวยงาม มีป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก  หรือมีที่พักอาศัยที่รักษ์โลก มีการดูแลสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมรักษ์โลก เช่น ปั่นจักรยาน ดูนก ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าทะเล เป็นต้น
3) Footage หรือไฟล์ใน Vlog สามารถใช้ไฟล์วิดีโอท่องเที่ยวที่เคยถ่ายไว้แล้ว หรือเคยเผยแพร่มาแล้ว แต่ต้องไม่ใช่ Footage ที่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน  

คุณสมบัติ Vlog ที่ส่งประกวด : Technique - คุณสมบัติด้านเทคนิค

1) ความยาว Vlog ขั้นต่ำ 5 นาที และไม่เกิน 30 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
2) ไฟล์วิดีโอ MP4 ขนาด 1920 x 1080 โดยไม่มีภาพหรือเพลงอื่นใดที่ติดลิขสิทธิ์
3) มีโลโก้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตอนท้ายอย่างต่ำ 3 วินาที ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ https://joo.gl/OXZU5
4) ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการถ่ายทำ
5) ลงทะเบียนสมัครในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.
6) อัปโหลดผลงานของคุณผ่านเว็บบริการอัปโหลดหรือฝากไฟล์ออนไลน์ แล้วส่งลิงค์มาที่ write2activity@gmail.com
7) ห้ามเผยแพร่ Vlog ที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผลรางวัล ในวันที่ 10 กันยายน 2563
8) ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ 90 วัน
9) ผลงานสามารถเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาพื้นเมือง/ภาษาอังกฤษ จะต้องมีซับภาษาไทย ทั้งนี้จะต้องเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น
10) รับผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.

รางวัล Low Carbon Contest :Vlog – The Journey

รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัล Popular Vote*3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

*Vlog ที่มียอดไลก์และยอดวิวสูงสุดจากการเผยแพร่ในช่องทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

**ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,000 บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์ด้านเนื้อหา 50% ประกอบด้วย Green Transport Green Item Green Living Green Meal และ Green Location

เกณฑ์การนำเสนอ 50% ประกอบด้วย Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ Presentation-รูปแบบการนำเสนอ Story-การเล่าเรื่องและ Inspire-สร้างแรงบันดาลใจ

ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตัดสินต้องอยู่ในรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ

เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยินยอมอนุญาตให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ และในทุกช่องทางที่กิจกรรม Low Carbon Contest ดำเนินการร่วมกับภาคีสนับสนุนทุกองค์กร

กำหนดระยะเวลา

Live Workshop : 16 กรกฎาคม 2563

ปิดลงทะเบียนสมัคร : 31 กรกฎาคม 2563

ปิดรับผลงาน : 20 สิงหาคม 2563

Popular Vote : 24-30 สิงหาคม 2563

ประกาศผล : 7 กันยายน 2563

รับรางวัล : 10 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 0-2547-2700 ต่อ 319(สวรรยา)หรือ 120(ชมพจน์พงศ์)

Facebook Fanpage :https://www.facebook.com /tgo.or.th

https://www.facebook.com/ LowCarbonContest

Inbox : m.me/LowCarbonContest

E-mail : write2activity@gmail.com