vlog%20slide%20web

ประชาสัมพันธ์

 

Low Carbon Contest : Vlog - The Journey season 2

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
ขอชวน Vlogger ร่วมการประกวดสุดท้าทายใน

Low Carbon Contest : Vlog – The Journey season 2

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

ไม่จำกัดเพศและวัย
จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็ได้
ส่ง Vlog*ท่องเที่ยวที่คุณมั่นใจว่า Low Carbon ที่สุด
พร้อมโชว์ไอเดียรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกในทริปท่องเที่ยวของคุณ

 ปีนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้าง

- แบ่ง 1 #ทีมบุคคลทั่วไป 2 #ทีมนักศึกษา เพิ่มรางวัลให้แบบจุกๆ

- ร่วมเวิร์คช็อปออนไลน์พร้อมกันต้นเดือนมิถุนายน

อ่านรายละเอียดกติกาการแข่งขันได้ที่ facebook องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หรือ ดาวโหลดที่
 

*สามารถนำวิดีโอหรือ Vlog ที่เคยถ่ายหรือเผยแพร่แล้วส่งประกวดได้ แต่ต้องไม่เคยส่งประกวดรางวัลอื่นมาก่อน
**ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพและเสียงประกอบของผู้อื่น


----------------------------------------------------------------------------------------

ล ง ท ะ เ บี ย น ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น
https://forms.gle/oFWjuoztkYYCvRzp7

▮ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

▮ ปิดรับผลงานวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ร า ง วั ล

ประเภทบุคคลทั่วไป 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  35,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ประเภทนักศึกษา 3 รางวัล

▮รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ ▮


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Inbox : m.me/LowCarbonContest

Facebook Fanpage :

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Low Carbon Contest 

 

โทรศัพท์ : 0-2547-2700 ต่อ 120 (วิว) หรือ 09-0982-1130 (ชม)

#LowCarbonContest #VlogTheJourney#tgo #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด

1. ไม่จํากัดเพศและวัย
2. แบ่งการประกวดเป็นสองประเภท ประเภทนักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป
3. สมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (จํากัดไม่เกิน 5 คน / ทีม)
4. สมัครเข้าร่วมการประกวด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา
18.00 น.
ที่ https://forms.gle/oFWjuoztkYYCvRzp7
(ต้องกรอกรายละเอียดของทีม และช่องทางติดต่อให้ครบถ้วน)
5. ถ่ายทํา Vlog ด้วยตนเอง (สามารถใช้ Footage วิดีโอท่องเที่ยวหรือ
ไฟล์ใน Vlog ของตนเองที่เคยถ่ายไว้แล้ว หรือเคยเผยแพร่มาแล้ว แต่ต้อง
ไม่ใช่ Footage ที่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน)

*หมายเหตุ ประเภทนักศึกษา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม สมาชิกต้องเป็น
นักศึกษาทุกคน และมีเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษา

คุณสมบัติ Vlog ที่ส่งประกวด

Vlog มาจาก Video+log หมายถึงการบันทึกเรื่องราวในรูปแบบวิดีโอ เล่าเรื่องการท่องเที่ยวของเจ้าของ Vlog ที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆ สถานที่ และวิธีการเดินทางท่องเที่ยว

โดยใน Vlog ต้องมี Vlogger อย่างน้อย 1 คน(ถ้าเป็นทีม ต้องเป็นสมาชิกในทีม) เป็นผู้แนะนําหรือเล่าเรื่องทริปการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ําให้มีความน่าสนใจ

**ทั้งนี้เนื้อหาต้องเป็นการแนะนําการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น

Content - คุณสมบัติด้านเนื้อหา

แสดงกิจกรรมในทริปท่องเที่ยวซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการต่างๆ

Green Transport การเดิินทางด้วยวิธีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น เดิน ปั่นจักรยาน รถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

Green Item การใช้อุปกรณ์หรือข้าวของเครื่องใช้ในการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

Green Living การดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น

Green Meal การกินอาหารที่ลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การกินอาหารในท้องถิ่น การกินผักผลไม้ไม่แปรรูป เป็นต้น

Green Location การไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นด้านการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น มีป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก มีที่พักอาศัยที่รักษ์โลก มี การดูแลสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมรักษ์โลก เช่น ปั่นจักรยาน ดูนก ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าทะเล เป็นต้น

Technique- คุณสมบัติด้านเทคนิค

1. ความยาว Vlog ขั้นต่ำ 5 นาที และไม่เกิน 20 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

2. ไฟล์วิดีโอ MP4 ขนาด 1920x1080

3. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพและเสียงประกอบของผู้อื่น หากมีการใช้เนื้อหาที่
    เป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มีข้อกำหนดการใช้ดังนี้

          1) ภาพถ่ายหรือ Video Footage ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับสิทธิ์อนุญาต

การนำมาเผยแพร่ตอนส่งผลงาน โดยใน Vlog ต้องระบุเครดิตแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ณ ช่วงเวลาแสดง

ภาพถ่ายหรือ Video Footage นั้น และระบุเครดิตในข้อความหรือแคปชั่นนำเสนอ Vlog ด้วย ทั้งนี้

ภาพถ่ายหรือ Video Foootage กำหนดให้ปรากฏใน Vlog รวมเวลาได้ไม่เกิน 5% ของความยาว Vlog ทั้งหมด

          2) Motion graphic, Background music และ Sound effect ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือที่ได้จาก

แหล่ง Royalty Free จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับสิทธิ์อนุญาตการนำมาเผยแพร่ตอนส่งผลงาน

และระบุเครดิตแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ใน end credit ของ Vlog และระบุเครดิตในข้อความหรือแคปชั่น

นำเสนอ Vlog ด้วย

4. มีโลโก้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ตอนท้ายอย่างต่ำ 3 วินาที
    (ดาวน์โหลดโลโก้ TGO 4.0 ได้ที่ https://bit.ly/3waWfMl)

5. ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการถ่ายทำ

6. นำเสนอได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาพื้นเมือง/ภาษาอังกฤษ

    ต้องมีซับภาษาไทย

กติกาการส่งผลงาน

1. อัปโหลดผลงานผ่านเว็บบริการอัปโหลดหรือฝากไฟล์ออนไลน์ แนบลิงค์ พร้อมเขียนแคปชั่นหรือ      ข้อความนำเสนอ Vlog แล้ว 

    ส่งมาที่  write2activity@gmail.com

2. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น.

3. ห้ามเผยแพร่ Vlog ที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผลรางวัลในเดือนกันยายน 2564

4. ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ 90 วันหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมวัน Live Workshopผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Live Workshop พบวิทยากรพิเศษที่จะมาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564
ทาง Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

การตัดสินผลงาน

1. ผลงานที่จะได้รับการพิจารณาตัดสินต้องอยู่ในรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

2. เกณฑ์การให้คะแนน

2.1 เกณฑ์ด้านเนื้อหา 50% ประกอบด้วย

• Green Transport วิธีการเดินทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น เดิน ปั่นจักรยาน รถโดยสาร

สาธารณะ เป็นต้น

• Green Item อุปกรณ์หรือข้าวของเครื่องใช้ในการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น กระติกน้ำ กล่องข้าว ถุงผ้า เป็นต้น

• Green Living การดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ หรือช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน ประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น ทำกิจกรรมรักษ์โลก เช่น ปั่นจักรยาน ดูนก ปลูกต้นไม้ รีไซเคิลขยะ เป็นต้น

• Green Meal การกินอาหารที่ลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การกินอาหารในท้องถิ่น การกินผักผลไม้ปลอดสารเคมี เป็นต้น

• Green Location สถานที่ท่องเที่ยวนั้นีจุดเด่น เช่น มีธรรมชาติที่สวยงามมีป่าไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือมีที่พักอาศัยที่รักษ์โลก มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนพอเพียง

2.2 เกณฑ์การนำเสนอ 50% ประกอบด้วย

• Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุก

• Presentation คุณภาพของการถ่ายภาพ การบันทึกเสียง เสียงประกอบ การตัดต่อ

ความสวยงาม

• Story คนเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง ความชัดเจนของเนื้อหา

• Inspire สร้างแรงบันดาลใจให้คนสนใจการท่องเที่ยวโลว์คาร์บอน

• Popular คิดคะแนนให้ตามลำดับจากยอดวิว และยอด Like หรือ Interaction จาก Vlog

ของผู้ส่งเข้าร่วมการประกวดที่เผยแพร่ ในแต่ละประเภทการประกวด

3. การตัดสิน มี 2 รอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับการเผยแพร่ช่องทางออนไลน์ของ
    TGO เพื่อทำการ Popular Vote โดยคณะกรรมการจะนำคะแนน Popular vote พิจารณา
    รวมกับการตัดสินใจในลำดับต่อไป

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งหรือ

    อุทธรณ์ใดๆ

5. เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลอนุญาตลิขสิทธิ์ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
    (องค์การมหาชน) สามารถแก้ไขดัดแปลงบางส่วนเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา
    และเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ
    และในทุกช่องทางที่กิจกรรม Low Carbon Contest ดำเนินการร่วมกับภาคีทุกองค์กร

6. ประกาศผลการประกวดวันที่ 1 กันยายน 2564 (อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

7. วันจัดกิจกรรมพิธีรับรางวัลวันที่ 10 กันยายน 2564 (อาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

รางวัลการประกวด

รางวัลการประกวด รวมเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป 3 รางวัล

▮ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทนักศึกษา 3 รางวัล

▮ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

▮ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร