banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “พฤกษามหามงคล” แจกกล้าไม้มงคลให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่

25 ธ.ค. 63

              วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ‘พฤกษามหามงคล’ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ นำพันธุ์ไม้มงคล 10 ชนิด ประกอบด้วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล จำนวน 10 ล้านกล้าที่ผ่านพิธีไปปลูกตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่บ้านเรือนของตนเอง ที่ทำงานหรือในชุมชน เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูง ทส. และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมพิธี ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ
               ในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ‘พฤกษามหามงคล’ ในต่างจังหวัดนั้น จัดขึ้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 23 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส สำหรับประชาชนที่สนใจจะรับกล้าไม้มงคล สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ www.happytree.forest.go.th และติดต่อรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อรับได้ที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อรับได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1362 โทรฟรีทั่วไทย