Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

ทส. โดย TGO ร่วมกับ FTI ลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต พร้อมเปิดตัว FTIX แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต

21 ก.ย. 65

              วันที่ 21 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับ สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต หรือ FTI : CC/RE/REC X Platform (FTIX) ในงาน “ลงมือทำ ลดโลกร้อน: ทางรอด ทางรุ่ง ของโลก ของไทย” Take Climate Action: Save The Earth, Prosper All โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ภาครัฐ ประสาน ภาคเอกชน ขับเคลื่อนไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ TGO พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ทส. TGO หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

                TGO และ FTI ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม FTIX เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินกิจกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนตลาดคาร์บอนภายในประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต นอกจากนี้ยังมีการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (RE100) รวมถึงการซื้อขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ REC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emission

                การจัดงานในครั้งนี้เป็นรูปแบบ Green Event โดยมีการควบคุมอุณหภูมิห้องไม่ให้ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ผู้เข้าร่วมงานงดการใส่สูท และเปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ตฮาวายและเสื้อยืดแทน นอกจากนี้ TGO ได้ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี บริจาคคาร์บอนเครดิตรวมกันเป็นจำนวน 260 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อใช้ Offset หรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดงานนี้ได้ทั้งหมด เพื่อเป็นงานที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral Event รวมทั้งได้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมงานเป็น “คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน”

               ภายในงาน นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนา “ความพร้อมในการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ร่วมกับผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ