banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO แถลงข่าวการจัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๓” และพิธีมอบรางวัล

03 ก.ย. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๓ กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO แถลงข่าวการจัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๓ และงานพิธีมอบรางวัลสุดยอด Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ภายใต้กิจกรรม "Low Carbon Contest : Vlog - The Journy" โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยนางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม และนายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว ๑๐๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ กล่าวถึงผลการดำเนินงานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมของ TGO ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและขึ้นรับเกียรติบัตรกว่า ๓๐๐ ราย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า ๔.๘ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จึงกำหนดจัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
          พร้อมกันนี้ ยังแถลงถึงผลการประกวดการแข่งขัน “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” ซึ่ง TGO ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น ๔๖๑ ทีม มีจำนวนคลิปทั้งสิ้น ๑๗๓ คลิป รางวัล “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จำนวน ๗ รางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท และรางวัล Popular Vote จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ชั้น ๖ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล