banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO และ CAA เปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 เวทีของผู้นำ เพื่อรวมพลังความคิด หยุดวิกฤติโลกร้อน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

19 พ.ย. 64

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดตัว “โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่1” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และ สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำของประเทศ เพื่อสร้างเวทีผู้นำระดับประเทศ และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live : CAA Climate Action Academy และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

          นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. ได้กล่าวว่า ปี ค.ศ. 2021 เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่นานาประเทศ ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ตามเจตนารมณ์ของความตกลงปารีส และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality ในเวทีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปประกาศความมุ่งมั่นของประเทศไทยในเวที COP 26 ด้วยตัวเอง

           จากการแถลงข่าว นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้กล่าวว่า โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 เป็นเวทีในรูปแบบใหม่ที่เรียนเชิญผู้นำภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด และประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนตามความตกลงปารีส ภายใต้ 2 วัตถุประสงค์หลักคือ Climate Action Literacy และ Climate Action Communication  

          ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวถึงโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 เป็นการร่วมกัน Brainstorm ของผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำของประเทศต่อการดำเนินงานเชิงรุกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Action เพื่อกำหนดเป้าหมายด้าน Climate Action ของแต่ละองค์กร ตลอดจนมุมมองด้านมาตรการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Climate Action ของประเทศไทยในอนาคต

          พร้อมกันนี้ ทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนองค์กรจากภาครัฐและเอกชน 4 ท่าน ประกอบด้วย คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนในองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณ อเล็กซ์ เรนเดลล์ Co-Founder และ Chief Executive Officer Environmental Education Center Thailand เพื่อร่วมเปิดมุมมองและแสดงความคิดเห็น “ผู้นำกับบทบาทและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชม ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/tgo.or.th/videos/229899132577068/