banner_list

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เทรนใหม่ มาแรง TGO จับมือภาคี มอบรางวัลสุดยอด Vlog สร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

11 ก.ย. 63

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ในนามบริษัทสารคดี ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และร่วมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตัวเอง และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เพื่อสร้าง Advocator/Influencer แนะนำ เชิญชวนให้สาธารณชนร่วมกันท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำผ่านสื่อสังคม โดยจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ชั้น 6 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
          จากยอดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” ทั้งสิ้น 461 ทีม มีผู้ส่ง Vlog เข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 173 คลิป ผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey” มีดังนี้
          รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท ได้แก่ 1. ทีมลาเต้ ชื่อ Vlog “นครศรีธรรมชาติ” 2. ทีม SpeakUp ชื่อ Vlog “น่าน…ไง จะที่ไหนล่ะ!” 3. ทีม this footage is recycleable ชื่อ Vlog “กรีนไว้ก่อน : กรีนนะจ๊ะบุรี อีโค่ยันเงา ดูงู เข้าป่า พาล่องน้ำ ทำบ้านดินที่กาญฯ”
          รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท ได้แก่ 1. ทีม Spoon Story ชื่อ Vlog “ลุยฟาร์มหอยแครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สุราษฎร์ธานี เมืองหอยใหญ่ไข่น่ารัก” 2. ทีม LoCoP ชื่อ Vlog “เพชรบุรีจ๋า The LoCop มาแล้ว” 3. ทีม IKARI Lifestyle ชื่อ Vlog “เพื่อโลก…เพื่อเรา / เชียงดาว เชียงใหม่”4. ทีม Eat around go around ชื่อ Vlog “เกาะยาวน้อย!!! Slow Life ไปกับธรรมชาติ แบบฉบับ Low Carbon” 5. ทีม we hear nature ชื่อ Vlog “Hin Lad Nai Journey / แอ่วเหนือเข้าดอยห้อยตามเขา” 6. ทีม Urban V Garden ชื่อ Vlog “เที่ยวสังขละบุรีแบบทัวร์ “ศูนย์เสีย” ” 7. ทีม กานต์เดินทาง ชื่อ Vlog “เที่ยวหมู่บ้านมอญ นอนแพ เท้าแช่น้ำ River Jungle Rafts”
          ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทีมจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มูลค่าไม่เกินกว่า 2,๐๐๐ บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
          ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น TGO และภาคีร่วมจัด จะนำ Vlog ที่ผ่านการคัดเลือก ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้แพร่หลายผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เชิญชวนให้ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำต่อไป
ที่มา มติชนออนไลน์