banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

รมว.ทส. ร่วมยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในงานครบรอบ 29 ปี กรมควบคุมมลพิษ “สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

05 เม.ย. 64

กรุงเทพฯ : วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดเพชรจรัสแสง อีกทั้งกล่าวขอบคุณให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (ตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี) ครบรอบปีที่ 29 “สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านทาง Video Conference กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 พร้อมกันทั่วประเทศ
               โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวว่า หัวใจสำคัญการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ จากนี้ไปต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทั้งปัญหาขยะ ปัญหาคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ อีกทั้งการทำงานต้องมีความอดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ การทำความเข้าใจการสื่อสาร การมีทัศนคติที่ถูกในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับศักยภาพในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้แก่ประชาชนถึงบทบาทและภารกิจของกรมควบคุมมลพิษให้รับทราบและเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมาย คือ การมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ดังคำปฏิญาณตนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดมลพิษ”
               สำหรับกิจกรรมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา เพื่อความสิริมงคล การปาฐกถาธรรม หัวข้อ “หลักพุทธรรมกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร การจัดแสดงนิทรรศการสู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม การกล่าวปฏิญาณตน “ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดเพชรจรัสแสง การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรกรมควบคุมมลพิษ อีกด้วย