banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

รมว.วราวุธ นำคณะ ทส. ลงพื้นที่ 3 จังหวัด เชิญชวนประชาชน ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

11 พ.ย. 62

รมว.วราวุธ นำคณะ ทส. ลงพื้นที่ 3 จังหวัด เชิญชวนประชาชน “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

      สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี :  ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”

 

          ในวันที่ 10 พฤศจิกายน รมว.ทส. พร้อมคณะ ลงพื้นที่รณรงค์แจกถุงผ้า เลิกใช้ถุงพลาสติกแก่พี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดเทศบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี และตลาดเก่าโคยกี๊ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ตลาดชุมชน นับเป็นแหล่งที่มาสำคัญของขยะพลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วมากกว่าปีละ 18,000 ล้านใบ ต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน คณะ รมว.ทส. ได้เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี  เนื่องจากทุกปีจะพบขยะบริเวณอุทยานแห่งชาติของไทยมากกว่า 1 พันตันในทุกปี  จึงต้องรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชน ก่อนที่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเก็ต และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศจะพร้อมใจกันยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  

 

          รมว.ทส. กล่าวย้ำว่า “ฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ปรับเปลี่ยนชีวิตกันเล็กน้อย เมื่อออกจากบ้าน ไปจับจ่ายใช้สอย ให้พกถุงผ้าติดตัว ใช้ถุงผ้ากันให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้ขยะพลาสติกต้องเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม และลูกหลานในอนาคต”