Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

 

  • %E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95

อลงกรณ์เผย บิ๊กธุรกิจไทย รุกสังคมคาร์บอนต่ำ ราคาขายคาร์บอนพุ่ง 3 เท่า

27 ต.ค. 65

อลงกรณ์” ชี้ปี 2565 จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่การค้ายุคใหม่ ทั่วโลกร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุภาวะโลกร้อน เผย 4 บิ๊กธุรกิจไทย SCG-ปตท.-เชลล์-บางจาก เร่งขับเคลื่อนองค์กรสังคมคาร์บอนต่ำ ชี้ราคาการค้าคาร์บอนปีนี้เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ภายในปีเดียวจากตันละ 34 บาท ในปี 2564 เป็น 107 บาท
.
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานมูลนิธิ Worldview Climate Foundation (WCF) เปิดเผยในการประชุมนานาชาติ จัดโดย มูลนิธิ Worldview International ว่า  จากนี้วิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทยในการเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Nation) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHGs) อย่างจริงจัง ตามพันธกรณีที่นายกรัฐมนตรีของไทยประกาศเป้าหมายในการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ โดยกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยบรรลุความเป็นกลาง (Carbon Neutrality) ของคาร์บอนในปี 2593 และคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon) ในปี 2608 ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน เครือข่ายองค์กรประชาสังคม ได้เร่งรัดดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง มูลนิธิ WCF
.
และบริษัทเอกชนรายใหญ่ เช่น เครือปูนซิเมนต์ไทย (SCG), ปตท., บริษัทเชลล์ประเทศไทย, บริษัทบางจากปิโตรเลียม รวมทั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานของประเทศไทยว่าด้วยการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (T-VER) และกำลังพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
.
และปี 2565 คือจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยในการขับเคลื่อนโครงการบลูคาร์บอนสู่ยุคใหม่ของการลดก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุภาวะโลกร้อน ตลอดจนการตื่นตัวของภาคเอกชนและภาครัฐที่ดำเนินโครงการปลูกป่าบนบก โครงการปลูกป่าโกงกาง 3 แสนไร่ ภายใน 10 ปี


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ