banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

รมว.ทส. ชูแนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” ในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ

04 ธ.ค. 62

นนทบุรี : เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ ในการงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน และฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง