banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

เสวนาสุดชิล เปิดมุมมองใหม่ “ร่วมด้วยช่วยคิด พิชิตโลกร้อน”

17 ธ.ค. 62

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ Amphitheatre สิงห์ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดเสวนาสุดชิล “ร่วมด้วยช่วยคิด พิชิตโลกร้อน” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก โดยได้รับเกียรติจากนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการ อบก. เข้าร่วม และมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการ อบก. พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส ธนาคารโลก กล่าวเปิดงาน

         การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ภาวะโลกร้อนและนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ นอกกรอบจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโลกร้อน และกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนของภาคประชาชน จากผู้ร่วมเสวนาดังนี้ คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ คุณณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และคุณวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี

         ภายในงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ยังได้จัดนิทรรศการโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนแก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง