banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. จัดกิจกรรมวันเด็ก 2563 ปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11 ม.ค. 63

กรุงเทพฯ : วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมมอบของขวัญและพบปะกับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพื้นที่หน้าตึกสันติไมตรี ให้เป็น “Thai Wonderland มหัศจรรย์วันเด็ก” ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความหวงแหน และจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        กิจกรรมภายในงานวันเด็กปีนี้  หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดหลากหลายกิจกรรม อาทิ จำลองถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จัดแสดงไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย 12 สายพันธุ์ ขบวนพาเหรดพร้อมมาสคอต รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยในการคัดแยกขยะ ด้วยการนำขวดน้ำและกระป๋องน้ำอัดลมมาแลกเป็นของรางวัล แจกกล้าไม้ เพ้นท์หน้า และการทำเข็มกลัดรูปสัตว์ต่างๆ กิจกรรมเล่นเกมและการแสดงบนเวที โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมระบายสีถุงผ้าและมอบถุงผ้าให้เด็กกลับไปใช้หลายๆ ครั้ง ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

        ในวันเดียวกัน ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ  จัดกิจกรรมระบายสีถุงผ้า ร่วมตอบคำถามลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน ชิงของรางวัลมากมาย ภายในงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒน