banner_list

“สุพรรณบุรี เมืองเหน่อมาราธอน” งานวิ่งรักษ์โลก วิ่งแบบไร้คาร์บอนด้วย Carbon Neutral Event

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

“สุพรรณบุรี เมืองเหน่อมาราธอน” งานวิ่งรักษ์โลก วิ่งแบบไร้คาร์บอนด้วย Carbon Neutral Event

16 ก.พ. 63

สุพรรณบุรี : เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลให้กับนักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในงานวิ่ง “สุพรรณบุรี เมืองเหน่อมาราธอน ๒๐๒๐” โดยมีนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน รวมทั้งนักวิ่งกว่า ๗,๒๐๐ คน เข้าร่วม

            งานวิ่ง “สุพรรณบุรี เมืองเหน่อมาราธอน ๒๐๒๐” เป็นการจัดงานวิ่งแบบไร้คาร์บอน (Zero Carbon Run) ผ่านกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Event) โดยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดโลกร้อนจากการจัดงาน เช่น การเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน การพักค้างแรม (หากมี) การใช้ไฟฟ้า อาหารและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงทำการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำคาร์บอนเครดิตที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้รับบริจาคจากโครงการ MitrPhol Bio-Power (Danchang)-Block 2 ของ บริษัท มิตรผล ไบโอพาวเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด มาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากงานวิ่งครั้งนี้ทั้งหมด เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

            ภายในงาน อบก. ได้จัดนิทรรศการลดโลกร้อนด้วยการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน รวมทั้ง การจัดประชุมและอีเว้นท์ลดโลกร้อน ด้วยการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Carbon Neutral Event มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชน