banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

‘ผอ.เกียรติชาย’ เข้าสักการะพระพรหมในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.อบก.

01 พ.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายนที่ผ่านมา นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เข้าร่วมพิธีสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ