Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

 

  • [image_name]

อบก. ดันสายจัดงานโกกรีน โดย จัดอีเวนท์แบบรักษ์โลก โดยปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

01 มิ.ย. 63

เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เราจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบลดก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุภาวะโลกร้อน! องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO ผลักดันให้สายจัดงานร่วมจัดอีเว้นท์แบบรักษ์โลก โดยสนับสนุนให้ลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการจัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากงานกลายเป็นศูนย์ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
.
ปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นมาจากกิจกรรมต่างๆ ของเรา ในหลายๆ ด้าน แม้กระทั่งในการจัดงานอีเว้นท์เองก็ตาม มีการใช้พลังงานในหลายส่วน เกิดขยะจากการจัดงานมากมาย ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คงจะดีถ้าสายจัดงานและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
.
TGO ได้สนับสนุนให้การจัดงานอีเว้นท์สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยมาชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ ของงานที่จัด เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากงานของท่าน สามารถนับได้เท่ากับศูนย์ หรือ ที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral) และผ่านการรับรองจาก TGO ว่าเป็นการจัดงานปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) ซึ่งการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากการจัดงานอีเว้นท์นี้ ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในภาครวมลง
.
ฉะนั้นหากผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจหรือภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายจัดอีเว้นท์และด้านอื่นๆ ร่วมใจกันสนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านทางการจัดหาคาร์บอนเครดิตจากโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นการแสดงความความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ก็จะเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้มีผู้พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นด้วย อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้มากเช่นกัน
.
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนจากการจัดอีเว้นท์จะมีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นจากการปรุงอาหาร ใช้ไฟฟ้า การเดินทาง การพักแรม ขยะและของเสีย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม เพื่อคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดอีเว้นท์ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS โดยชื่อโปรแกรมที่ปรากฏใน Play Store หรือ App Store เรียกว่า “CF Event”
.
http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/post/cf-event-165
เพราะเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบช่วยลดก๊าซเรือนกระจก


ขอขอบคุณ ที่มาของช่าว Facebook Page : Environman