Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO จับมือ ททท. และไทยรัฐทีวี ส่งเสริม Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

24 พ.ค. 66

                    วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดย นางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ NET ZERO TOURISM สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ Sustainable Tourism Goals (STGs) พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวให้รองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในทุกมิติ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาศักยภาพเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก TGO ททท. และไทยรัฐทีวี ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือ ณ ห้องโถงธนะรัชต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                    ภายใต้ความร่วมมือนี้ TGO จะส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำเครื่องมือการคำนวณ Carbon Footprint ไปใช้ในการคำนวณและชดเชยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutral Tourism /Net Zero Tourism และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยวไทยในระดับสากล ทั้งยังสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ดำเนินกิจกรรมชดเชยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยมี ททท. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์แนวคิดการท่องเที่ยว Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นการรับรู้ในหมู่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดกิจกรรม Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ