banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับภาคี จัดงานเปิดตัวและ [LIVE] Workshop กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

16 ก.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเปิดตัวและอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ [LIVE] Workshop “กิจกรรมการประกวดแข่งขัน ‘Low Carbon Contest: VLOG - the Journey’” โดยมี คุณอรพิน ศิริจิตเกษม รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักการตลาดและสำนักการขาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเปิดงานและนำเสนอ "สังคมคาร์บอนต่ำและการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ" นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ วุฒิสมาชิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ กล่าวในหัวข้อ “ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ”

            พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีร่วมจัด ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ทีเอ็นเอ็น ๑๖ และสำนักพิมพ์สารคดี  ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
           กิจกรรม [LIVE] Workshop นี้ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้จาก Low carbon speaker ที่มาช่วยติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog และเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน ได้แก่ คุณแอน สุภัชญา – Refill Station ปั๊มน้ำยา คุณบาส ภาณุภัทร์ – Go Went Go เที่ยวเว้นเที่ยว คุณบอล ทายาท เดชเสถียร และคุณยอด พิศาล แสงจันทร์ – รายการหนังพาไป พร้อมช่วงถามตอบ ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
           กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG - the Journey” มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนำเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็น Advocator/Influencer ที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ชมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนผ่านช่องทางสื่อสังคม ทั้งนี้ TGO เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทุกเพศทุกวัย แบบทีมหรือแบบเดี่ยว แข่งสร้างสรรค์ Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ความยาวไม่เกิน ๓๐ นาที สามารถใช้คลิปวิดีโอท่องเที่ยวที่เคยถ่ายหรือเคยเผยแพร่มาแล้ว แต่ยังไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน สามารถส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ได้ เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมูลค่าไม่เกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
           ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ อบก. https://bit.ly/3iC4bQh หรือดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรม โปสเตอร์ แบนเนอร์ เฟซบุ๊กคอนเทนต์ซีรีย์ ได้ที่ https://bit.ly/2O3d9HU