Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

TGO ร่วมกับภาคี จัดการประกวด “Low Carbon Contest: VLOG – The Journey” Season 2 สร้างแรงบันดาลใจเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ผ่าน 6 VLOG สุดสร้างสรรค์

21 ก.ค. 65

            องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคี จัดกิจกรรมการประกวด “Low Carbon Contest : VLOG – The Journey” โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ โดยสื่อสารผ่าน VLOG คอนเทนต์วิดีโอที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน สร้างการมีส่วนร่วม ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของตัวเอง รวมถึงแนะนำแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

           พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถานีโทรทัศน์ TNN2, สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง CITC TGO ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน  

           จากยอดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” Season 2 ทั้งสิ้น 249 ทีม มีผู้ส่ง VLOG เข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 92 คลิป ผลการตัดสินกิจกรรมการประกวดแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey Season 2 มีดังนี้ (1) รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีม : กาลกิณีทัวร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม : Journey หน่อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม : เกษตรต้องเที่ยว (2) รางวัลประเภทนักเรียนนักศึกษา จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีม : Green รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม : Changman Production รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม : พะแนงหมู

           กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย “Exhibition Walk Tour” พาชมนิทรรศการจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมแนะนำวิธีการท่องเที่ยวในแบบ Low Carbon โดย นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร TGO และช่วง “Mini Talk” ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมที่ได้รับรางวัล ถึงความรู้สึกและการเดินทางในฉบับ Low Carbon ของแต่ละทีม

           ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น TGO และองค์กรภาคีร่วมจัด จะนำ Vlog ที่ผ่านการคัดเลือก เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ส่งต่อแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ให้แพร่หลาย และเชิญชวนให้ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำต่อไป

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/epe6pjdW-S/