Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ TEATA และภาคี ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ในการชดเชยคาร์บอน สู่เป้าหมาย Carbon Neutral Tourism

13 มี.ค. 66

                     วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และหน่วยงานภาคี จัดงานสัมมนา “การชดเชยคาร์บอน: เทรนด์ท่องเที่ยวยุคใหม่ สนุกได้ ไม่สร้างโลกร้อน” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO และนางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ทั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

                    งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมทั้งเปิดตัวเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการท่องเที่ยว (CF Tourism) ซึ่ง TGO ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และเปิดตัวรูปแบบการชดเชยคาร์บอนในลักษณะของการรับรองด้วยตนเอง หรือ Self-Declare ซึ่งทำให้การทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดงานอีเว้นท์และจัดการท่องเที่ยวให้มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Tourism) และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ต่อไป

                  ภายในงานสัมมนามีการบรรยายเกี่ยวกับ การสนับสนุนกิจกรรมประเมิน ปรับลด ชดเชยคาร์บอนและสื่อสารบอกต่อให้กับภาคการท่องเที่ยวผ่านโครงการวิจัย รวมทั้งการชดเชยคาร์บอนภาคการท่องเที่ยว แพลตฟอร์มการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์การท่องเที่ยว แนวทางและขั้นตอนการชดเชยคาร์บอนรูปแบบใหม่ โดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. และนางสาวพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ TGO