banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

TGO ร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานในงานสัมนาวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล : แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา

16 พ.ย. 63

16 พฤศจิกายน 2563 TGO เข้าร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานในงานสัมนาวิชาการ เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล : แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน TGO ให้เป็นที่รู้จักกับผู้เข้าร่วมงาน