banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกิจกรรม “Climate Change คิดส์แคมป์” ปลูกฝังเยาวชน เรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

04 ต.ค. 63

          นครราชสีมา : เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกิจกรรม “Climate Change คิดส์แคมป์” ภายใต้โครงการ น่านแซนด์บอกซ์” ซึ่งจัดโดย ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ Environmental Education Center (Thailand) โดยมี เด็กและผู้ปกครอง ซึ่งชนะการประกวดจากกิจกรรม Dance for Change จำนวน ๓๐ ครอบครัว พร้อมด้วย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหาร TGO และธนาคารกสิกรไทย เข้าร่วม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

          กิจกรรม “Climate Change คิดส์แคมป์” เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมุมต่างๆ มีจิตสำนึกหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเรียนรู้วิธีรับมืออย่างง่ายๆ โดยผ่านกิจกรรม Treasure Hunt ซึ่งจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง เช่น เหตุการณ์ไฟป่า หรือปะการังฟอกขาว การเรียนรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดการเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กิจกรรมสำรวจเส้นทางธรรมชาติที่มีแหล่งต้นน้ำและความหลากหลายของธรรมชาติ กิจกรรมการเรียนรู้ในประเด็น “Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ผ่านการบอกเล่าของธรรมชาติ และการสวมบทบาทเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดเปลี่ยนเศษขยะ หรือวัสดุจากธรรมชาติให้กลายเป็นสิ่งของสุดสร้างสรรค์

          ในการนี้ TGO โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ และเจ้าหน้าที่จาก TGO ได้ให้ความรู้แก่เด็กๆ ในประเด็น “Climate Resilience การให้ความร่วมมือ คือหนทางลด Climate Change” และกิจกรรม “ละครเวที Climate Hero ลดโลกร้อน” ซึ่งเด็กๆ ได้รับความรู้ พร้อมความสนุกสนานเป็นอย่างมาก