banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมงานเปิดตัว “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563 “Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ”

05 มิ.ย. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อหลัก "Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ"

           โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นำเสนอการจัดกิจกรรมและปล่อยคาราวานรถ Drop Point รับคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - use plastics) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
           โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยนำขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิล ผ่านจุดรับคืน (Drop point) ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐทั้ง ๒๐ กระทรวง และภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ ตลอดจนเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น นำไปผ่านกระบวนการอัพไซเคิลเป็น “จีวรรีไซเคิล” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ หรือนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มอบให้กับมูลนิธิสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล โดยจะวางแผนขยายเครือข่ายและยกระดับการดำเนินงานจัดการปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่งของประเทศ โครงข่ายอินเตอร์เน็ต และโทรคมนาคมต่างๆ