banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมงานเสวนา “คืนชีวิต คิดเผื่อธรรมชาติ: เพราะเราทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์หายใจ”

11 ก.ย. 64

วันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกิจกรรม “คืนชีวิต คิดเผื่อธรรมชาติ: ตอนที่ 2 เพราะเราทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์หายใจ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งจัดโดย วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ TGO

               วันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกิจกรรม “คืนชีวิต คิดเผื่อธรรมชาติ: ตอนที่ 2 เพราะเราทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์หายใจ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งจัดโดย วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ TGO โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านทาง Facebook live WarinLab, ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - TEI

               งานเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นการจัดการมลพิษทางอากาศ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ผ่านงานศิลปะและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากภาคส่วนต่างๆ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร TGO นายไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ ศิลปิน และ นางสาวนท พนายางกูร ศิลปินและนักอนุรักษ์

               สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชม ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7Ygv3Sj93T/