banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมงาน 29 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

05 เม.ย. 64

กรุงเทพฯ : วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครบรอบ 29 ปี (ซึ่งตรงกับ
วันที่ 4 เมษายนของทุกปี) รวมทั้งบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
               ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ อีกทั้งต้องมีความตื่นตัว และต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ รวมถึงต้องเข้าใจบริบทของหน่วยงานตนเองว่าได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของประชาชน การสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพกูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น