banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพธุรกิจเหล็กไทย ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้าด้านก๊าซเรือนกระจก

12 ต.ค. 64

           วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นวิทยกรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจเหล็กภายใต้มาตรการก๊าซเรือนกระจก” ในรูปแบบออนไลน์ ภายในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสมาชิกสมาคม ในการรับมือกับมาตรการทางการค้าด้านก๊าซเรือนกระจก และการบังคับใช้การเก็บภาษีคาร์บอนระหว่างประเทศ เช่น Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ของกลุ่มประเทศยุโรป และ Border Carbon Adjustment (BCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านแอพลิเคชั่น Microsoft team

          ภายในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (CBAM) การปรับใช้คาร์บอนฟุตฟริ้นของผลิตภัณฑ์และการเตรียมความพร้อมของไทยต่อมาตรการ CBAM รวมทั้งมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหรัฐอเมริกา (BCA)