banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมสัมมนา “ZERO CARBON วิกฤติ-โอกาสไทยในเวทีโลก” ผลักดันประเทศสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านความร่วมมือรัฐและเอกชน

11 พ.ค. 65

              วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา CARBON WAR จุดเปลี่ยนการค้า-ลงทุนโลก” ภายใต้งานสัมมนา “ZERO CARBON วิกฤติ-โอกาสไทยในเวทีโลก” จัดโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เพื่อนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงวิกฤตที่ต้องปรับตัวและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับประเด็นภาวะโลกร้อน ภาษีคาร์บอน และตลาดคาร์บอน โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Thailand’s Strategy: การค้าสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก” และนายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

               ภายในงานนี้ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้บรรยายเกี่ยวกับ กลไกส่งเสริมสนับสนุนและบริการต่างๆ ของ TGO ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ผ่านเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) รวมทั้งการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและกลไกตลาดคาร์บอนในประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสวนาดังกล่าว ร่วมกับนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ZERO CARBON: วิกฤติ-โอกาสไทย” โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารจากภาคเอกชน