Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมเสวนา “Carbon Neutral Roadmap” ในงาน EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

08 พ.ย. 65

            วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO เป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาหัวข้อ Carbon Neutral Roadmap” ภายใต้งานสัมมนา EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway… ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ดำเนินการจัดงานโดยบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเวทีที่ตอกย้ำถึงความตั้งใจในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่สอดรับเป้าหมายประเทศไทยและโลก ทั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้บริหารในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งพลังงาน อุตสาหกรรมและขนส่ง รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ และผ่านทางระบบออนไลน์

           ในการนี้ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ได้บรรยายเกี่ยวกับ ทิศทางของโลกในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เครื่องมือในการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing Instrument: CPIs) การชดเชยคาร์บอน ผ่านกลไกคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Mechanism) และกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ เช่น โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ภาษีคาร์บอนและระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) อีกทั้งได้บรรยายเกี่ยวกับ บทบาทและการดำเนินงานของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งการดำเนินงานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน