banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนผ่านโครงการ LESS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

23 พ.ย. 64

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดงานสัมมนา “ลดโลกร้อน กับ LESS” ภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาโครงการ LESS และขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน และสร้างความตระหนักในการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านแอพลิเคชั่น Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

          การสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) การประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมต่างๆ ได้แก้ กิจกรรมการประหยัดพลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน การจัดการขยะ ของเสีย และน้ำเสีย กิจกรรมการปลูกป่า/ต้นไม้ และการเกษตร โดยนักวิชาการจากสำนักประเมินและรับรองโครงการ TGO

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/9shAD0tkY2/