banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO แถลงผลสำเร็จการจัดตั้งเครือข่าย TCNN บนเวที Climate Action Hub, COP 26 Side Event ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ

11 พ.ย. 64

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัด Side Event เรื่อง Thailand Carbon Neutral Network: Advancing Partnership through Collaboration with Climate Neutral Now” โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าววัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) รวมถึง Mr. Miguel Naranjo, Programme Officer, Climate Neutral Now Lead, UNFCCC secretariat ได้แนะนำ UNFCCC initiatives และความร่วมมือกับ Climate Neutral Now ทั้งนี้มีผู้แทนประเทศจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุม COP26 เข้าร่วมงาน ณ Climate Action Hub, COP 26 Side Event เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

          งานครั้งนี้เป็นการแถลงผลสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่าย TCNN เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยในที่สุด รวมทั้งการยกระดับการดำเนินงานด้าน Climate Action ขององค์กรสมาชิกเครือข่าย TCNN ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลภายใต้ความร่วมมือกับโปรแกรม Climate Neutral Now ของ UNFCCC ซึ่งปัจจุบันเครือข่าย TCNN มีสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายแล้วกว่า 122 องค์กร ทั้งยังผลักดันและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุนองค์กรต่างๆ ในการศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมแนวทางการดำเนินงาน และการประกาศเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กรต่อไป