Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO และ TCNN ร่วมส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

17 พ.ค. 66

               วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) ร่วมจัดสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย“Climate Finance: Innovative Financing Instruments in Green Market” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ในประเด็นการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการลงทุน และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับองค์กรต่างๆ รวมทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการด้าน Climate Action อีกทั้งยังเป็นการช่วยการเปลี่ยนผ่านและช่วยให้ภาคเอกชนปรับตัวได้ดีขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emissions ของประเทศไทยและองค์กรสมาชิกต่อไป

              การสัมมนาได้รับเกียรติจาก ประธานคณะอนุกรรมการด้าน Climate Finance TCNN คุณอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อวิสาหกิจขนาดใหญ่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้มีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรสมาชิกเครือข่าย TCNN เข้าร่วม ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

              โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ รู้จัก “การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล ความแตกต่างระหว่างการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลและการระดมทุนในรูปแบบเดิม โดย ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และการแชร์ประสบการณ์จากต่างประเทศ ในการระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการระดมทุนจากโทเคนดิจิทัล เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด” โดย นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต TGO ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ และบริษัท ดาโอ ดิจิตัล พาร์ทเนอร์ จำกัด