กำหนดการ

E-mail Print
- แถลงข่าวเปิดตัวโครงการและให้ข้อมูลหลักเกณฑ์การตัดสิน 20 มิ.ย.2554
และความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องแก่ผู้สมัครและผู้สนใจ
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 23 พ.ค. – 31 ก.ค. 2554
- กำหนดส่งผลงานรอบคัดเลือก 31 ส.ค. 2554
- ตัดสินรอบคัดเลือก 9 ก.ย. 2554
- ประกาศผลรอบคัดเลือก 12 ก.ย. 2554
- กำหนดส่งผลงานรอบตัดสิน 11 ต.ค. 2554
- รอบตัดสิน: ผู้สมัครนำเสนอผลงานพร้อมหุ่นจำลองต่อคณะกรรมการ 27-28 ต.ค. 2554
- มอบรางวัล กำหนดภายหลัง