เลื่อนกำหนดการส่งผลงานและพิจารณาตัดสินผลงาน รอบที่ 2 (ตัดสิน) โครงการประกวดแนวคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ

E-mail Print

เลื่อนกำหนดการส่งผลงานและพิจารณาตัดสินผลงาน รอบที่ 2 (ตัดสิน) โครงการประกวดแนวคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ

 

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน: อบก.) จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการการประกวดในรอบที่ 2 (ตัดสิน) ดังนี้ 

 

การส่งแบบ Drawing 1 ธันวาคม 2554
การพิจารณาตัดสินผลงาน(โดยเจ้าของผลงานนำเสนอผลงาน พร้อมส่งหุ่นจำลอง ณ อบก.) กำหนดภายหลัง

 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)