มาตรฐานมงกุฎไทยกับ VCS

E-mail Print

มาตรฐานมงกุฎไทยกับ  VCS

 

มาตรฐานมงกุฏไทย (Crown Standard) ของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.) ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งใน VCUs (Verified Carbon Units) tag จาก Verified Carbon Standard (VCS) ทั้งนี้ มาตรฐานมงกุฏไทย ถือเป็นใบรับรองล่าสุดที่ได้รับการยอมรับจาก  VCS ซึ่งปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ VCS "http://v-c-s.org/node/304"

 

Note: VCU Tags


VCUs can be tagged with additional certifications if they meet the requirements of participating standards or programs. Please contact a participating standard or program directly for details on their requirements.

 

To have VCUs tagged with additional certifications, projects must submit all documents required by the participating standard before requesting VCU issuance. This is essential to ensure VCUs are properly tagged. Note that the period covered by the certification must be greater than or equal to the VCS verification period.

("http://v-c-s.org/node/304")

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด "อภิธานศัพท์ เอกสารแนะนำโครงการ และข้อกำหนดหลักของมาตรฐาน VCS Definitions, Program Guideline and VCS Standard" ได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.v-c-s.org/how-it-works/linked-programs

 

อภิธานศัพท์ เอกสารแนะนำโครงการ และข้อกำหนดหลักของมาตรฐาน VCS Definitions, Program Guideline and VCS Standard
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า 98 หน้า
Publish Date: กันยายน 2554
ISBN : 978-974-286-901-4