banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO แถลงผลสำเร็จการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน พร้อมเชิดชูเกียรติ 21 องค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

20 ก.ย. 65

            วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดงาน “พิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565” เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน รวมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรชั้นนำจำนวน 21 องค์กร ได้แถลงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรธุรกิจตัวอย่าง พร้อมทั้งต่อยอดความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติและแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากองค์กรธุรกิจ และสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป

            ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO กล่าวเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลฯ และนางสาวภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม TGO กล่าวรายงานความสำเร็จของโครงการดังกล่าว และผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ทั้งยังมีการกล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนจากผู้บริหารที่ได้รับรางวัลฯ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

           สามารถรับชมงานย้อนหลังได้ทาง  https://fb.watch/fHMl6F8F0q/