banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ทส. โดย TGO จับมือ อบต.ท่ามะนาว และ มูลนิธิ Zukunft des Kohlenstoffmarktes เปิดศูนย์เรียนรู้ “ภารกิจ พิชิตโลกร้อน”

17 ม.ค. 65

          วันที่ 17 มกราคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว และ มูลนิธิ Zukunft des Kohlenstoffmarktes สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ “ภารกิจ พิชิตโลกร้อน” เพื่อสร้างแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่น และเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และคาร์บอนเครดิต ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเยาวชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่สนใจ

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธี และนายวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO อบต.ท่ามะนาว ชุมชนในตำบลท่ามะนาว และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้ภารกิจพิชิตโลกร้อน จังหวัดลพบุรี และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

          ทั้งยังมีการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ โดยแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ภารกิจพิชิตโลกร้อน (Carbon Mission) เสนอเรื่องราวของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อน และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โซนที่ 2 โลกร้อนหรือเย็นเป็นที่ตัวเรา (Carbon Solution) ชวนทุกคนมาช่วยลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน เดินทางลดโลกร้อน แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ช้อปช่วยโลก ปลูกเปลี่ยนโลก เป็นต้น และโซนที่ 3 เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน (Low Carbon City) รู้จักโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกของ อบต.ท่ามะนาว และ TGO ผู้ทำงานขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้การรับรองคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นกลไกลดโลกร้อนอย่างหนึ่ง

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/aB5zrpfv9H/